EN

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай сүү сүүн бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухай

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай сүү сүүн бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тухай /МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, 2010 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр ,Дугаар 250/. 

Дээш буцах