EN

Газар зүйн нэр

    Газар зүйн нэр нь тухайн улс, үндэстний үгсийн сангийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд соёлын (биет бус) өвийн онцгой нэгэн төрөл зүйл учир түүнийг хадгалан хамгаалах, үнэн зөв бичиж, ном товхимол, хэвлэл мэдээлэл, газрын зураг зэрэгт батлагдсан үнэн зөв нэрийг хэрэглэх, гадаад хэлэнд галиглах, бусад улс үндэстнүүдтэй газар зүйн нэрийг...

Түүхэн замал

2017 Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар болов. 2012 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний чиг үүргийг салгаж Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газар болов. 2008 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний чиг үүргийг шилжүүлж Газрын харилцаа, геодези зу...

Багаж бүртгүүлэх, баталгаажуулах

Геодезийн хэмжил зүйн лабораторид багаж бүртгүүлэх болон баталгаажуулахад анхаарах зүйлс Геодезийн хэмжил зүйн багаж баталгаажуулах аж ауйн нэгж, байгууллага компанийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн иргэн иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирэх; Багаж нь зориулалтын хайрцагтай, шороо тоос бохирдолгүй цэвэрхэн байх; Багаж нь хувийн дугаар, марктай б...

Дунд масштабын байр зүйн зураг

Дунд масштабын байр зүйн зураг, агаарын зургаар Монгол орны нутаг дэвсгэрийг зурагжуулсан байдал     Монгол орныг зурагжуулах ажил нь дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн, батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, аялал жуулчлал гэх мэт салбаруудын бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны эхлэлийг тавих төлөвлөх ажлын эхлэл байдаг. Энэ үүргээ Улсын геодези, зура...

Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030

    2015 оны 9-р сард Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (НҮБ) гишүүн 193 орны төрийн тэргүүнүүд Ерөнхий Асамблейн 70-р чуулганы үеэр “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгууд” (Sustainable Development Goals) хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд 2030 он гэхэд 17 зорилго, 169 зорилтын хүрээнд дэлхийн улс орнууд өөрт тулгарсан саад бэрхшээлийг даван ту...

Гравиметрийн сүлжээ

Монгол улсын гравиметрийн 1-р тулгуур ангийн сүлжээ байгуулсан тухай     Монгол улсын гравиметрийн тулгуур сүлжээ нь гравиметрийн 1, 2-р ангиас бүрдэнэ. Гравиметрийн I ангийн сүлжээг 1983-1984 онд байгуулсан. Гравиметрийн I ангийн сүлжээ нь гравиметрийн тулгуур цэг ба гравиметрийн I ангийн 24, дагуул 7 цэгээс бүрддэг ба гравиметрийн тулг...

Геодези, байр зүйн зургийн хөмрөг

    Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн геодези, зураг зүйн ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр төвлөрүүлэн явуулж, түүний материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1970 оны 232 дугаар тогтоолоор УГЗЗГ /Улсын геодези, зураг зүйн газар/ байгуулагдсан.     Энэ үед 6 төрлийн масштабын байр зүйн зураг, ф...

Гамшгийн эрсдлээс хамгаалах зөвлөл

Бүтэц бүрэлдэхүүн     Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 оны 10 сарын 18-ны өдрийн А/172 буюу "Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай" тушаалаар гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах болон шуурхай бүрэлдэхүүн батлагдсан. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн  газрын Мэргэжл...

Ашиглах эрх гэж юу вэ?

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас санал болгож буй орон зайн мэдээллийг дараах 3 төрлөөр ашиглана. Үүнд: Харах /ГМС үйлчилгээ/ Серверт хандаж хэрэглэх /харах, нэмэх, өөрчлөх, устгах/ Татаж авах /Системээс нээлттэй тавигдсан мэдээллийг зөвшөөрлийн дагуу татаж авах/ ...

Хэмжилтийн полигонууд

Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт байрлах агаарын зургийн полигон  Улсын геодези, зураг зүйн газрын туршилт судалгааны лаборатори 1986 онд Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт агаарын зургийн камерын хяналтын полигоныг байгуулж, түүний цэг тэмдэгтүүдийг судалж, туршилт судалгаанд ашиглаж байжээ. Уг полигон Төв аймгийн Баянцагаан сумын төвөөс...