EN

Орон зайн мэдээллийн технологийн

Орон зайн мэдээллийн технологийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн № Овог, нэр, утас Байгууллага, албан тушаал Мэргэжил цол зэрэг 1. А.Батбаяр ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга Мэдээллийн системийн инженер, Эрхзүйч, Докторант 2. Д.Баттогтох Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн за...

Байгууллагын бүтэц

Газрын дарга Орлогч дарга Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл Геодези, зураг зүй Газар зохион байгуулалт Суурь судалгаа, мониторинг Кадастр Орон зайн мэдээлэл, технологи Архив,...

Норм, нормативын баримт бичиг

Хот байгуулалтын кадастрын талаар мөрдөж буй норм, дүрэм, журам, стандартууд Хот байгуулалтын кадастр, БД 14-102-19    Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын 2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тушаалаар баталсан.  Энэхүү дүрмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын кадастрыг бүрдүүлэх, хөтлөх, төсөл хөт...

Хот байгуулалтын кадастр

Хот байгуулалтын кадастрын талаар Монгол Улсын Хот байгуулалтын тухай хуульд 2005 оны дугаар сарын 29-ны өдөр батлагдсан Хот байгуулалтын тухай хуульд зааснаар "Хот байгуулалтын кадастр гэж нутаг дэвсгэрийн ашиглалт, хүрээлэн буй    орчны төлөв байдал, инженерийн шугам сүлжээний хангамжийн түвшин, барилга байгууламж, хүн амын а...

Эрхэм зорилго

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт...

“Хот байгуулалтын кадастр” БД 14-102-19

    Барилга хот  байгуулалтын сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны  36 дугаар тушаалаар “Хот байгуулалтын кадастр” БД 14-102-19 батлагдлаа. Доорх холбоос дээр дарж холбогдох материалыг татна уу....

“ГЕОДЕЗИ 2019” УЛСЫН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“ГЕОДЕЗИ 2019” улсын олимпиад ШУТИС-ийн 60 жилийн ой, Газрын харилцааны ажилтны өдрийн хүрээнд БХБЯ, ГЗБГЗЗГ, МГФЗЗХ-той хамтран 2019 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр ШУТИС дээр зохион байгуулагдлаа. Олимпиадад ШУТИС, МУИС, ХААИС, ҮТИС, ИЗОУИС, Барилгын политехник коллежийн 19 багийн 114 оюутан мэдлэг, ур чадвараа сорьж оролцлоо. Олимпи...

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга Ц.Ганхүү болон тус агентлагийн удирдлагууд Хөдөө, аж ахуйн их сургууль дээр ажиллалаа

2019 оны 4 дүгээр сарын 18-нд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газрын удирдлагууд газрын харилцааны ажилтны өдрийг угтан ХААИС дээр ажиллалаа. Энэ үеэр газрын харилцааны салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар газрын чиглэлийн төгсөх ангийн оюутнууд болон мэргэжлийн тэнхимийн багш нарт м...

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын нэгжийн менежерүүд 2019 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгуулав

2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга Ц.Ганхүү нэгжийн менежерүүдтэй Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ дагуу 2019 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, гарын үсэг зурлаа. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын д...

“Ухаалаг газрын харилцаа” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Газрын харилцааны ажилтны өдрийг угтан жил бүр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас их, дээд сургуулиудын оюутнуудын дунд шилдэг илтгэл шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаа Газрын харилцааны салбар үүсэн байгуулагдсаны 65 жилийн ойг тохиолдуулан тус газар нь “Наранцацралт сан&r...