EN

Газар зохион байгуулалтын хөмрөг

    Монгол улсад газар зохион байгуулалтын салбар 1954 онд үүсч хөгжсөн ба МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 19 дүгээр тогтоолоор Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан үүссэн байна.  Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн анхны баримт нь 1959 оны аж ахуй хоорондын газар зохион байгуулалтын эх материал юм. Үүни...

Үйлчилгээний жагсаалт

Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн ангилал Өгөгдлийн сангийн чиглэл Өгөгдлийн сангийн төрөл Өгөгдлийн сангийн ангилал Өгөгдлийн сангийн нэр Хамрах хүрээ Өгөгдлийн төрөл Өгөгдлийн өргөтгөл 1 Геодези, зураг зүй 1.1 Сүлжээний мэдээлэл 1.1.1 ...

Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

Зорилго:     Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн суурь судалгаа, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн үйл ажиллагааг эрхлэн, нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд оршино. Үндсэн чиг үүрэг: Газрын нэгдмэл сангийн ангилал бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг ханга...

Шинээр суурьшил үүсгэх газарт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал батлагдлаа

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 330 сум, 38 суурин газар байна. Эдгээр суурин газруудын хот суурины эдэлбэр газрын хил зааг тодорхойгүй, газрын нэгдмэл сангийн ангиллыг нарийвчлан зураглаж, бүртгэдэггүйгээс хот суурины газар хяналтгүйгээр тэлж Монгол Улсын Үндсэн хууль, Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуу...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ.

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээгээр Нийслэлийн 8 дүүргийн 97 хорооны (Багануур дүүргээс бусад) хо...

Газрын харилцааны салбарын хэмжээнд 2019 оныг “Иргэн төвтэй, ил тод, ухаалаг газрын харилцаа”-ны жил болгон зарлалаа

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар хуралдааны шийдвэрийн дагуу тус газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар 2019 оныг салбарын хэмжэ...

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    "Газар зохион байгуулалт, мониторингийн" сургалт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт амжилттай болж өнгөрлөө. Сургалтыг Газар зохион байгуулалт, Суурь судалгаа мониторингийн хэлтэс зохион байгууллаа.     Сургалтад 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар...

Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр

Газар эзэмшигчийг тогтоох тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 1994 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр, Дугаар 51/ Байгаль орчны тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,1995 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр, Дугаар 151 / Газар тариалангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  /ЗАСГИЙН ...

"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам" батлах тухай

    "Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалшаж хүлээн авах журам" ГХГЗЗГ-ын даргын  2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/208 дугаар тушаалаар батлагдлаа.  Геодези, зураг зуй, инженер хайгуул, хянан баталгаа, мониторинг, газар зохион байгуулалт, кадас...

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны чиглэл

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын албан хаагчдын нэрс Д/Д Ажлын байрны нэр Албан хаагчдын нэрс 1 Газрын дарга Ц.Ганхүү 2 Орлогч дарга А.Батбаяр   3 Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга Р.Га...