EN

Геодези, зураг зүйн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас Байгууллага, албан тушаал Мэргэжил, цол, зэрэг
1 О.Хосбаяр Мэргэжлийн зөвлөлийн дарга Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    МГФЗЗХ-ны тэргүүн  
2 Д.Мөнхцэцэг Мэргэжлийн зөвлөлийн орлогч дарга Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн дарга  
3 Б.Болормаа Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    "Баясах сурвей" ХХК-ны инженер  
4 Г.Нарантуяа Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    ҮТИС-ийн багш, эрх зүйч  
5 Ц.Дашзэвгэ Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    МГФЗЗХ-ны УЗ-ийн гишүүн  
6 П.Эрдэнэчимэг Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, Доктор
    ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын дэд профессор  
7 Т.Балжинням Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн МУ-ын зөвлөх инженер, Доктор.проф
    ХААИС-ийн АБС-ийн зөвлөх профессор  
8 Ю.Чүлтэм Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    "Геомэп" ХХК-ны захирал  
9 П.Алтанцэцэг Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер
    АХБ-ны төслийн зөвлөх  
10 Я.Сандагдорж Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Зураг зүйн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер
    "Эм Пи Эм" ХХК-ны захирал  
11 А.Сумъяа Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер
    "Чандмань сүрвэй" ХХК-ны гүйцэтгэх захирал  
12 Б.Амарзаяа Мэргэжлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Геодезийн инженер, МУ-ын мэргэшсэн инженер
    ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн  
13 Э.Ганзориг

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ШУТИС, ГУУС-ийн Геодезийн салбарын эрхлэгч

Геодезийн инженер, Доктор
14 Д.Оюунцэцэг

Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн

ШУТИС, Төв номын сангийн захирал

Зураг зүйн инженер, МУ-ын зөвлөх инженер, Доктор, профессор

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/293 тушаалаар орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам батлагдсан.Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний ажиллах журам

Геодези, зураг зүйн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн 2022 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөтэй танилцана уу

Дээш буцах