EN

Хяналт, шалгалтын хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;
  • Салбарын төрийн архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;
  • Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах;
  • Салбарын төрийн архивт хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх;
  • Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах;
  • Салбарын төрийн архивын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, журам, заавар стандарт, гарын авлага боловсруулах, судалгаа, шинжилгээ хийх.

Хүснэгт 1. Хяналт шалгалтын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс 

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

 Хэлтсийн дарга 

М.Алтаншагай 

 

 

2

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч

Ч.Энхчимэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

     Т.Эрдэнэболор

4

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

Х.Нямдулам

5

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

М.Бат-Очир

6

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

Б.Туул

7

 Газар, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч

А.Даваажав  

Дээш буцах