EN

Сул орон тоо, нээлттэй ажлын байр

# Ажлын байрны нэр Бүртгэл эхлэх Бүртгэл дуусах Шалгалт эхлэх Шалгалт дуусах Төлөв Холбоос
1 ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-12-20 01:00 2024-01-04 09:00 2024-01-11 01:00 2024-01-11 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
2 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-12-20 01:00 2024-01-04 09:00 2024-01-11 01:00 2024-01-11 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
3 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАГААР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 01:00 2023-11-24 09:00 2023-12-12 01:00 2023-12-12 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 01:00 2023-11-24 09:00 2023-12-12 01:00 2023-12-12 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
5 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/ 2023-11-10 01:00 2023-11-24 09:00 2023-12-12 01:00 2023-12-12 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
6 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ 2023-08-04 01:00 2023-08-17 09:00 2023-08-24 01:00 2023-08-24 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
7 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ 2023-08-04 01:00 2023-08-17 09:00 2023-08-24 01:00 2023-08-24 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
8 ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ДЭС ТҮШМЭЛ/ 2023-01-17 01:00 2023-01-18 09:00 2023-01-24 01:00 2023-01-24 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
9 УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /АХЛАХ ТҮШМЭЛ/ 2023-01-17 01:00 2023-01-18 09:00 2023-01-24 01:00 2023-01-24 09:00 Нийтлэгдсэн Дууссан
Бүртгүүлсэн иргэд
Шалгалтын дүн
Шалгалтын явц
Дээш буцах