Бүтээлийн нэр

Гэрчилгээний дугаар

Эзэмшиж эхэлсэн огноо

Дэлгэрэнгүй

1

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

8451

2014-12-25

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл үзэх

2

ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

10020

2017-11-30

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл үзэх

3

“БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АТЛАС” 1990 ОН

15173

1986-07-11

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл үзэх