EN

Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай

Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай /МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, 2017 оны 7 сарын 10 өдөр , Дугаар 186/.  

Дээш буцах