EN

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Зорилго:

    Салбарын болон байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

Хүснэгт 1.Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн  албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

260629

204

2

Мөнгөн хөрөнгө хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

267507

 122

3

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч 

С.Мядагмаа

4

Эдийн засагч

Н.Уранчимэг

5

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

        Д.Энхтуул

7

Аж ахуйн менежер

С.Жамбасүрэн

8

Нярав

Б.Найдан

260761

110

9

Жолооч

Б.Агваанжимбаа

267507

122

Дээш буцах