EN

Төрийн захиргаа, удирдлагын газар

Хүснэгт 1. Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга

 2 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн        С.Ганцэцэг

51-262582

 3 Мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн     А.Отгонжаргал

4

Тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн   М.Сумъяабазар

5

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

   Э.Юмжирмаа

 

 

 

 

 

 

6

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

7

Салбарын сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

        Б.Золбоо

8

Хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

    

9

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн       С.Чимэдсүрэн 

10

Байгууллагын архивын эрхлэгч, зааварлагч-арга зүйч

Б.Энхтуул

11

Нарийн бичгийн дарга 

-

Дээш буцах