EN

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр батлагдсан Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль.

Дээш буцах