EN

ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь “Монгол Улсын өндрийн 1 дүгээр ангийн сүлжээний 2 дугаар гарын тэгшитгэн бодолтыг хийх” зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зөвлөх нь ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх, геодезийн зөвлөх эсхүл мэргэшсэн инженертэй байх, өндрийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын программ хангамжтай байх, ажлын даалгаварт заасан зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх үнийн санал болон чадварын мэдээллийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө доор дурдсан хаягаар битүүмжлэн ирүүлнэ.

 Ажлын даалгаврыг хавсаргасан болно.

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

/Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

4-р хороо Барилгачдын талбай 3, Засгийн газрын XII байр,

125 тоот өрөө/ Утас: 51-262461

Дээш буцах