EN

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийн хугацаа дараах хуулийн этгээдүүдийн хувьд 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөр, Мэргэжлийн байгууллагын эрх олгосон хугацаа 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөр тус тус дуусгавар болох тул Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.5 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу сунгуулах хүсэлтээ 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү. 30 хоногийн дотор ирүүлээгүй тохиолдолд сунгах хүсэлт илгээх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

 

 

1.

Бодьхас ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

2.

Топсүрвэй ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

3.

Триаксал ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

4.

Аэрогеодези ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

5.

Блюжей ланд ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

6.

Геомэп ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

7.

Төгс ланд сурвэй ХХК

03/19/2024

ГҮҮ

 

8.

Инженер геодези ХХК

03/19/2024

ГЗБТ, ГК, ГНС

 

9.

Жэмр ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ

 

10.

Дорнын байгаль ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ, ГНС

 

11.

Төвт үнэлгээ ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ

 

12.

Геомэп инженеринг ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ

 

13.

Шинэ эхлэл зураглал ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ

 

14.

Моунт ресорс ХХК

03/19/2024

ГТБЧХБ

Дээш буцах