EN

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН “НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДЛИЙН ЖАГСААЛТ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

Газрын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/69 дугаар “Нээлттэй өгөгдлийн жагсаалт” тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах