EN

Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд том масштабтай байр зүйн зураг оруулах тухай

Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд том масштабтай байр зүйн зураг оруулах тухай 

Дээш буцах