EN

"Заавар батлах" тухай (Газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар)

    Газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар батлагдсан "Газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар"-тай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах