EN

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд

Компаний нэр Төрөл Байгууллагын регистр Тусгай зөвшөөрлийн төрөл Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Тусгай зөвшөөрлийн эхлэх огноо Тусгай зөвшөөрлийн дуусах огноо
дядан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2014327 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/30 2019-06-03 2022-06-03
Сан ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2020319 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/23 2019-03-19 2022-03-19
газарсервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048205 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0023 2020-03-12 2023-03-12
газарсервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048205 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0023 2020-03-12 2023-03-12
ланрес Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048256 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0013 2020-02-21 2023-02-21
ланрес Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048256 Газрын кадастр 2020/0013 2020-02-21 2023-02-21
ланрес Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048256 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0013 2020-02-21 2023-02-21
геосан Тусгай зөвшөөрөл 2070251 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-039/20 2020-03-31 2023-03-31
Монмет Инженер ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2091933 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/19 2019-03-19 2022-03-19
эко-этнотур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2109298 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0047 2020-07-02 2023-07-02
эко-этнотур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2109298 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0047 2020-07-02 2023-07-02
эко-этнотур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2109298 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0047 2020-07-02 2023-07-02
ньютур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2114615 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0009 2020-02-21 2023-02-21
ньютур Тусгай зөвшөөрөл 2114615 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/10 2019-03-19 2022-03-19
зурагзүй Тусгай зөвшөөрөл 2119218 Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/14 2020-02-04 2023-02-04
глобус Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2579081 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0024 2020-03-12 2023-03-12
глобус Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2579081 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0024 2020-03-12 2023-03-12
геомастер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2630478 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/28 2018-10-19 2021-10-19
геомастер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2630478 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/28 2018-10-19 2021-10-19
геомастер Тусгай зөвшөөрөл 2630478 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-048/20 2020-05-05 2023-05-05
АТТП Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2636352 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/01 2019-03-19 2022-03-19
АТТП Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2636352 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/01 2019-03-19 2022-03-19
АТТП Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2636352 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/01 2019-03-19 2022-03-19
АТТП Тусгай зөвшөөрөл 2636352 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/08 2019-03-19 2022-03-19
өндөрхаан трейд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2640686 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/22 2019-06-03 2022-06-03
замсервис Тусгай зөвшөөрөл 2655705 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/53 2018-10-19 2021-10-19
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газрын кадастр 2020/0012 2020-02-21 2023-02-21
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0012 2020-02-21 2023-02-21
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0012 2020-02-21 2023-02-21
Геоботаник ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2669935 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/16 2020-02-04 2023-02-04
геоценоз Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2671891 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0022 2020-03-12 2023-03-12
Геокад Тусгай зөвшөөрөл 2686155 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 15-047/20 2020-05-05 2023-05-05
оюусөүрвей Тусгай зөвшөөрөл 2689863 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/15 2019-03-19 2022-03-19
геосет Тусгай зөвшөөрөл 2694557 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-032/20 2020-03-31 2023-03-31
топкад Тусгай зөвшөөрөл 2711753 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/04 2019-03-19 2022-03-19
Хурдгрупп ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2737302 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-029/20 2020-03-31 2023-03-31
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791692 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/22 2018-07-05 2021-07-05
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791692 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/22 2018-07-05 2021-07-05
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791692 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/22 2018-07-05 2021-07-05
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2791692 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 15-100/20 2020-09-23 2023-09-23
газрын зураг Тусгай зөвшөөрөл 2817837 Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-065/20 2020-05-20 2023-05-20
Голденлайн Тусгай зөвшөөрөл 2825864 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-052/20 2020-05-05 2023-05-05
лэндлэир Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2836815 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0039 2020-06-17 2023-06-17
газардэлхий Тусгай зөвшөөрөл 2847396 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-058/20 2020-05-20 2023-05-20
мэпсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 2856948 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/13 2020-02-04 2023-02-04
лэндмэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2882582 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0026 2020-03-12 2023-03-12
лэндмэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2882582 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0026 2020-03-12 2023-03-12
лэндмэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2882582 Газрын кадастр 2020/0026 2020-04-22 2023-04-22
энержиресурс Тусгай зөвшөөрөл 2887746 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-070/20 2020-06-29 2023-06-29
наран Тусгай зөвшөөрөл 5501010 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20201007/001 2020-10-07 2023-10-07
монмэп Тусгай зөвшөөрөл 2036479 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/28 2019-06-03 2022-06-03
геоценоз Тусгай зөвшөөрөл 2671891 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/24 2019-06-03 2022-06-03
ордгеод Тусгай зөвшөөрөл 2581337 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/25 2019-06-03 2022-06-03
баян-ундруул Тусгай зөвшөөрөл 2728478 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/39 2019-06-03 2022-06-03
газарсервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048205 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0023 2023-04-21 2026-04-21
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0012 2023-04-21 2026-04-21
геоценоз Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2671891 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0022 2023-04-21 2026-04-21
баян өлгий капитал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3075567 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0014 2020-03-12 2023-03-12
итгэлттайж Тусгай зөвшөөрөл 3123855 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/41 2018-07-05 2021-07-05
Ворлдгоби групп ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3226237 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/33 2018-10-19 2021-10-19
Талст газар Тусгай зөвшөөрөл 3306097 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/14 2019-03-19 2022-03-19
шанд лэнд ворк Тусгай зөвшөөрөл 3320413 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 44-054/20 2020-05-20 2023-05-20
очир эрдэнийн тал Тусгай зөвшөөрөл 3373835 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/12 2020-02-04 2023-02-04
тал нутгийн хөрс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3387003 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0041 2020-06-17 2023-06-17
вектор ланд Тусгай зөвшөөрөл 3505464 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/61 2018-10-19 2021-10-19
тэрэмбаян Тусгай зөвшөөрөл 3553736 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/20 2020-02-06 2023-02-06
гоулденхеро Тусгай зөвшөөрөл 3613402 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 46-049/20 2020-05-05 2023-05-05
Хурмастын цагаан багана ХХК Тусгай зөвшөөрөл 3635708 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/13 2019-03-19 2022-03-19
гео радар Тусгай зөвшөөрөл 3638405 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 46-036/20 2020-03-31 2023-03-31
Гангачуулган Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3675424 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0040 2020-06-17 2023-06-17
налжирлха Тусгай зөвшөөрөл 3739066 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/65 2018-12-28 2021-12-28
сэлэнгэтулга Тусгай зөвшөөрөл 3743624 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 43-073/20 2020-06-29 2023-06-29
тэмүүн кад Тусгай зөвшөөрөл 3751589 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/17 2020-02-04 2023-02-04
Гео инженер сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3759644 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/54 2018-10-19 2021-10-19
төвтүнэлгээ Тусгай зөвшөөрөл 3867889 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 41-060/20 2020-05-20 2023-05-20
Баян чандмань титан ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3872777 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0010 2020-02-21 2023-02-21
босоотэнхлэг Тусгай зөвшөөрөл 4068882 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/06 2019-03-19 2022-03-19
хөвсгөлзамилан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4127838 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/24 2018-07-05 2021-07-05
хөвсгөлзамилан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4127838 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/24 2018-07-05 2021-07-05
хөвсгөлзамилан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4127838 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/24 2018-07-05 2021-07-05
хувилгаангазар Тусгай зөвшөөрөл 4135091 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 67-071/20 2020-06-29 2023-06-29
үзэсгэлэнт тайга Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4144503 Газрын кадастр 2020/0008 2020-02-21 2023-02-21
үзэсгэлэнт тайга Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4144503 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0008 2020-02-21 2023-02-21
үзэсгэлэнт тайга Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4144503 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0008 2020-02-21 2023-02-21
топмаф Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4244559 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/30 2018-10-19 2021-10-19
топмаф Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4244559 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/30 2018-10-19 2021-10-19
топмаф Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4244559 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/30 2018-10-19 2021-10-19
топмаф Тусгай зөвшөөрөл 4244559 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/51 2018-10-19 2021-10-19
ёлтсүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4261976 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0027 2020-04-22 2023-04-22
ёлтсүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4261976 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0027 2020-04-22 2023-04-22
ёлтсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 4261976 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/18 2020-02-04 2023-02-04
гео од Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4272137 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/06 2019-03-19 2022-03-19
гео од Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4272137 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/06 2019-03-19 2022-03-19
гео од Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4272137 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/06 2019-03-19 2022-03-19
гео од Тусгай зөвшөөрөл 4272137 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/44 2018-07-05 2021-07-05
эхлэх цэг хангай Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4274148 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0043 2020-06-17 2023-06-17
эхлэх цэг хангай Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4274148 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0043 2020-06-17 2023-06-17
эхлэх цэг хангай Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4274148 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0043 2020-06-17 2023-06-17
гмомон Тусгай зөвшөөрөл 4367812 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/03 2019-03-19 2022-03-19
Алсын зураглал ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4405386 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0045 2020-07-02 2023-07-02
гранд-амур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4551613 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0020 2020-03-12 2023-03-12
гранд-амур Тусгай зөвшөөрөл 4551613 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/43 2018-07-05 2021-07-05
Гурвантайга ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5014247 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0011 2020-02-21 2023-02-21
Гурвантайга ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5014247 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0011 2020-02-21 2023-02-21
Гурвантайга ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5014247 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0011 2020-02-21 2023-02-21
эм пи эм Тусгай зөвшөөрөл 5023718 Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-080/20 2020-06-29 2023-06-29
туулын гүүр далай Тусгай зөвшөөрөл 5032229 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-053/20 2020-05-20 2023-05-20
м си эс проперти Тусгай зөвшөөрөл 5040159 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-092/20 2020-07-29 2023-07-31
дирекцион Тусгай зөвшөөрөл 5049695 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/01 2019-03-19 2022-03-19
эй эс эм и эм Тусгай зөвшөөрөл 5072719 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/02 2019-03-19 2022-03-19
баянбалж Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5100054 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0052 2020-07-02 2023-07-02
баянбалж Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5100054 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0067 2020-09-25 2023-09-25
баянбалж Тусгай зөвшөөрөл 5100054 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-078/20 2020-06-29 2023-06-29
кадсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5102472 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-041/20 2020-03-31 2023-03-31
Тэнхлэг-Уул Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5107423 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/16 2019-06-03 2022-06-03
Тэнхлэг-Уул Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5107423 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/16 2019-06-03 2022-06-03
Тэнхлэг-Уул Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5107423 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/16 2019-06-03 2022-06-03
Тэнхлэг-Уул Тусгай зөвшөөрөл 5107423 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/42 2018-07-05 2021-07-05
налуужим Тусгай зөвшөөрөл 5110378 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/02 2020-02-04 2023-02-04
сайхан ариун дэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5115906 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/27 2019-06-03 2022-06-03
талын амин нутаг Тусгай зөвшөөрөл 3377938 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/43 2019-06-03 2022-06-03
онгихайрхан Тусгай зөвшөөрөл 5100593 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/26 2019-06-03 2022-06-03
арвижих сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 4018761 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/37 2019-06-03 2022-06-03
гранд-амур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4551613 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0020 2023-04-21 2026-04-21
сетсюрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5123186 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-090/20 2020-07-29 2023-07-31
Боригтэс Тусгай зөвшөөрөл 5128269 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-031/20 2020-03-31 2023-03-31
галгэр Тусгай зөвшөөрөл 5130107 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 18-040/20 2020-03-31 2023-03-31
шинэкадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5132436 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0051 2020-07-02 2023-07-02
шинэкадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5132436 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0051 2020-07-02 2023-07-02
шинэкадастр Тусгай зөвшөөрөл 5132436 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-063/20 2020-05-20 2023-05-20
далдалай Тусгай зөвшөөрөл 5152445 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-064/20 2020-05-20 2023-05-20
ди жи пи Тусгай зөвшөөрөл 5159601 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-102/20 2020-09-23 2023-09-23
дижиталмэппинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5161843 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0037 2020-06-17 2023-06-17
дижиталмэппинг Тусгай зөвшөөрөл 5161843 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-035/20 2020-03-31 2023-03-31
оолмэпинг Тусгай зөвшөөрөл 5163749 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-051/20 2020-05-05 2023-05-05
Цагдуултайн-Ундрага ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5165539 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/25 2018-07-05 2021-07-05
би эс энд би Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5178843 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0035 2020-06-17 2023-06-17
би эс энд би Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5178843 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0035 2020-06-17 2023-06-17
би эс энд би Тусгай зөвшөөрөл 5178843 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/04 2020-02-04 2023-02-04
эйч ай би Тусгай зөвшөөрөл 5183723 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/19 2020-02-07 2023-02-06
наноговь Тусгай зөвшөөрөл 5207118 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-093/20 2020-07-29 2023-07-31
ростов Тусгай зөвшөөрөл 5207916 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/64 2018-10-19 2021-10-19
Бестсүрвей Тусгай зөвшөөрөл 5243882 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-097/20 2020-09-23 2023-09-23
Хос алтан пирамид Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5259568 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/26 2018-07-05 2021-07-05
Хос алтан пирамид Тусгай зөвшөөрөл 5259568 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/49 2018-07-05 2021-07-05
грандбридж Тусгай зөвшөөрөл 5271711 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/03 2020-02-04 2023-02-04
жеодетик Тусгай зөвшөөрөл 5272483 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/15 2020-02-04 2023-02-04
Ланд овнер Тусгай зөвшөөрөл 5303826 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-034/20 2020-03-31 2023-03-31
м эйч и Тусгай зөвшөөрөл 5305926 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-038/20 2020-03-31 2023-03-31
Эйрсурвей ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5319544 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-085/20 2020-07-29 2023-07-31
гео инженеринг групп Тусгай зөвшөөрөл 5323614 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-059/20 2020-05-20 2023-05-20
баясахсурвэй Тусгай зөвшөөрөл 5336384 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/24 2020-02-08 2023-02-06
классиклэнд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5340446 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/14 2019-06-03 2022-06-03
классиклэнд Тусгай зөвшөөрөл 5340446 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-088/20 2020-07-29 2023-07-31
аватар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5357462 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0065 2020-09-25 2023-09-25
аватар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5357462 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0065 2020-09-25 2023-09-25
спэйшлмоделинг Тусгай зөвшөөрөл 5360021 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-037/20 2020-03-31 2023-03-31
тост-элс Тусгай зөвшөөрөл 5374588 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-095/20 2020-07-29 2023-07-31
гурванхорол Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5379679 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0029 2020-04-22 2023-04-22
трайминерал марк Тусгай зөвшөөрөл 5388074 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-087/20 2020-07-29 2023-07-31
НБИК Тусгай зөвшөөрөл 5403502 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-062/20 2020-05-20 2023-05-20
инженермаркшейдер Тусгай зөвшөөрөл 5403561 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-050/20 2020-05-05 2023-05-05
ганжим Тусгай зөвшөөрөл 5405351 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-079/20 2020-06-29 2023-06-29
Монсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5410762 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/65 2018-10-19 2021-10-19
цагаан уулын оргил Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5415802 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0057 2020-08-27 2023-08-27
цагаан уулын оргил Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5415802 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0057 2020-08-27 2023-08-27
Геосурвэй Тусгай зөвшөөрөл 5437822 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-072/20 2020-06-29 2023-06-29
Ихнэмүүн констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5452465 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0066 2020-09-25 2023-09-25
Ихнэмүүн констракшн Тусгай зөвшөөрөл 5452465 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 61-101/20 2020-09-23 2023-09-23
Демон-Инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5460441 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/01 2020-02-04 2023-02-04
нутгийн буян групп Тусгай зөвшөөрөл 5467446 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/46 2018-07-05 2021-07-05
эрхтгазар инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5482674 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0015 2020-03-12 2023-03-12
эрхтгазар инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5482674 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0015 2020-03-12 2023-03-12
эрхтгазар инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5482674 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/55 2018-10-19 2021-10-19
дээшлэхговь Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5311713 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0031 2020-05-05 2023-05-05
ньюсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5453062 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/32 2019-06-03 2022-06-03
Дөрвөнталст ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5120144 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/41 2019-06-03 2022-06-03
ди ди эй жи Тусгай зөвшөөрөл 5483131 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/46 2019-06-03 2022-06-03
жи ди эс эс Тусгай зөвшөөрөл 5176328 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/52 2019-06-03 2022-06-03
тост-элс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5374588 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0033 2023-05-23 2026-05-23
мэпзоне Тусгай зөвшөөрөл 5507758 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/11 2020-02-04 2023-02-04
доплер-инерц Тусгай зөвшөөрөл 5523648 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-042/20 2020-03-31 2023-03-31
сошио энвайронментал сервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5536367 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/05 2019-03-19 2022-03-19
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/07 2019-06-03 2022-06-03
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/07 2019-06-03 2022-06-03
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/07 2019-06-03 2022-06-03
вектормэп Тусгай зөвшөөрөл 5545501 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/52 2018-10-19 2021-10-19
гранд-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5550254 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/20 2019-03-19 2022-03-19
дөрвөнталст экологи Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5559065 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/10 2019-06-03 2022-06-03
экоцогц шийдэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5559405 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/32 2018-10-19 2021-10-19
И Эйч Эс Эм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5565421 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/11 2019-06-03 2022-06-03
грийнлэнд прайндли Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5568587 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0034 2020-05-05 2023-05-05
саблайм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5570646 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/03 2019-03-19 2022-03-19
пикдевелопмент Тусгай зөвшөөрөл 5571065 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 15-066/20 2020-05-20 2023-05-20
Ашид-Ананда Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5596033 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/27 2018-10-19 2021-10-19
билэгтбоорж Тусгай зөвшөөрөл 5604869 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-103/20 2020-09-23 2023-09-23
гео үндэс Тусгай зөвшөөрөл 5613957 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/07 2019-03-19 2022-03-19
улаанхадны салаа Тусгай зөвшөөрөл 5614457 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-055/20 2020-05-20 2023-05-20
Натурпротекшн ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5621348 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0007 2020-02-21 2023-02-21
Природа Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5658381 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/25 2019-06-03 2022-06-03
Природа Тусгай зөвшөөрөл 5658381 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/27 2019-03-06 2022-03-06
эрхэмгазар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5661625 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0068 2020-09-25 2023-09-25
эрхэмгазар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5661625 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0068 2020-09-25 2023-09-25
эрхэмгазар Тусгай зөвшөөрөл 5661625 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-075/20 2020-06-29 2023-06-29
нандинсудал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5665124 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0050 2020-07-02 2023-07-02
билэгтөгс дэлгэр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5678838 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/31 2019-06-03 2022-06-03
билэгтөгс дэлгэр Тусгай зөвшөөрөл 5678838 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/25 2020-02-10 2023-02-06
мастерпойнт Тусгай зөвшөөрөл 5686741 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-086/20 2020-07-29 2023-07-31
геодата Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5698146 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0021 2020-03-12 2023-03-12
геодата Тусгай зөвшөөрөл 5698146 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/23 2020-02-11 2023-02-06
касу инженеринг групп Тусгай зөвшөөрөл 5732522 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/06 2020-02-04 2023-02-04
агдам Тусгай зөвшөөрөл 5732581 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/50 2018-10-19 2021-10-19
геотэс Тусгай зөвшөөрөл 5740452 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 18-033/20 2020-03-31 2023-03-31
еасс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5754658 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0036 2020-06-17 2023-06-17
Аркконсалтинг ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5756306 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/08 2019-06-03 2022-06-03
сайтсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5758726 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/40 2018-07-05 2021-07-05
геомэп инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5764696 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-077/20 2020-06-29 2023-06-29
экотрэнд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5770017 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0069 2020-09-25 2023-09-25
би би кэй эйч Тусгай зөвшөөрөл 5795133 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/62 2018-10-19 2021-10-19
Жи Ар Си ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5797675 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 18-067/20 2020-06-29 2023-06-29
Давхар-Ертөнц ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5820316 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0018 2020-03-12 2023-03-12
Борголжин Эрдэнэ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5839904 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/15 2019-06-03 2022-06-03
соолонсанчир Тусгай зөвшөөрөл 5851572 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-104/20 2020-09-23 2023-09-23
Содсортоо ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5879213 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/48 2018-07-05 2021-07-05
эм эйч эм констракшн Тусгай зөвшөөрөл 5902444 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/47 2018-07-05 2021-07-05
земпроект инженер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5907055 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/28 2019-06-03 2022-06-03
земпроект инженер Тусгай зөвшөөрөл 5907055 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/16 2019-03-19 2022-03-19
экохайрхан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5916836 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/17 2019-06-03 2022-06-03
грандмэп инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5922054 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/05 2019-03-19 2022-03-19
говь-эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5923794 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/20 2019-06-03 2022-06-03
говь-эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5923794 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/20 2019-06-03 2022-06-03
говь-эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5923794 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/20 2019-06-03 2022-06-03
Геомэп Тусгай зөвшөөрөл 5496004 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/03 2018-02-20 2021-02-20
БИЗКАД Тусгай зөвшөөрөл 5509297 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/38 2018-05-22 2021-05-22
топогеодези Тусгай зөвшөөрөл 5677629 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/21 2020-02-09 2023-02-06
мэжорланд Тусгай зөвшөөрөл 5692911 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/29 2019-06-03 2022-06-03
од сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5666767 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/31 2019-06-03 2022-06-03
аглаг-уул Тусгай зөвшөөрөл 5678951 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/33 2019-06-03 2022-06-03
эн эс эй Тусгай зөвшөөрөл 5537894 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/38 2019-06-03 2022-06-03
цэцбүтээмж инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5854911 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/50 2019-06-03 2022-06-03
геодата Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5698146 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0021 2023-05-23 2026-05-23
грийнлэнд прайндли Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5568587 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0034 2023-08-28 2026-08-28
Билайн ланд ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5934435 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/22 2019-03-19 2022-03-19
геоматик инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5953251 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0054 2020-08-27 2023-08-27
Гео аксис ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5970059 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/36 2018-10-19 2021-10-19
Гео аксис ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5970059 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/36 2018-10-19 2021-10-19
Гео аксис ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5970059 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/36 2018-10-19 2021-10-19
Гео аксис ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5970059 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/58 2018-10-19 2021-10-19
Төгс төсөл ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5975743 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0004 2020-02-21 2023-02-21
Төгс төсөл ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5975743 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0004 2020-03-12 2023-03-12
Төгс төсөл ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5975743 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0004 2020-03-12 2023-03-12
гео график Тусгай зөвшөөрөл 5986362 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/59 2018-10-19 2021-10-19
эхлэл халдун Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5986818 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/29 2018-10-19 2021-10-19
эхлэл халдун Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5986818 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/29 2018-10-19 2021-10-19
эхлэл халдун Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5986818 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/29 2018-10-19 2021-10-19
голден мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990246 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/26 2019-06-03 2022-06-03
Ланд протектор ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990289 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/04 2019-03-19 2022-03-19
Ланд протектор ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990289 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/04 2019-03-19 2022-03-19
Ланд протектор ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990289 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/04 2019-03-19 2022-03-19
эко экспресс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990815 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/02 2019-03-19 2022-03-19
сити лэнд Тусгай зөвшөөрөл 5995256 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/11 2019-03-19 2022-03-19
газрын мэдээлэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5996899 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0056 2020-08-27 2023-08-27
газрын мэдээлэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5996899 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0056 2020-08-27 2023-08-27
газрын мэдээлэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5996899 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0056 2020-08-27 2023-08-27
газрын мэдээлэл Тусгай зөвшөөрөл 5996899 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-076/20 2020-06-29 2023-06-29
арчи номадс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6021719 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0003 2020-02-21 2023-02-21
арчи номадс Тусгай зөвшөөрөл 6021719 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/07 2020-02-04 2023-02-04
шинэ геодези Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6027121 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0046 2020-07-02 2023-07-02
эко майнинг консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6032613 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0038 2020-06-17 2023-06-17
эко майнинг консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6032613 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0038 2020-06-17 2023-06-17
Смарт сүрвэй ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6040462 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/57 2018-10-19 2021-10-19
дроникс Тусгай зөвшөөрөл 6063829 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-043/20 2020-03-31 2023-03-31
тод кадастр Тусгай зөвшөөрөл 6066569 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/09 2019-03-19 2022-03-19
Лагисол ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6073387 Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/21 2019-03-19 2022-03-19
Софт мастер ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6079253 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0002 2020-02-21 2023-02-21
Софт мастер ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6079253 Газрын кадастр 2020/0002 2020-02-21 2023-02-21
Софт мастер ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6079253 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0002 2020-02-21 2023-02-21
Софт мастер ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6079253 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0002 2020-02-21 2023-02-21
теэм смайл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6082386 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0048 2020-07-02 2023-07-02
интерланд констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6083056 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0049 2020-07-02 2023-07-02
гео арт инженер Тусгай зөвшөөрөл 6108547 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-061/20 2020-05-20 2023-05-20
эрин кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132855 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0025 2020-03-12 2023-03-12
эрин кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132855 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0025 2020-03-12 2023-03-12
эрин кадастр Тусгай зөвшөөрөл 6132855 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 15-030/20 2020-03-31 2023-03-31
зэт би групп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6150136 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0032 2020-05-05 2023-05-05
гео интегрэйшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6157904 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0001 2020-02-21 2023-02-21
гео интегрэйшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6157904 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0001 2020-02-21 2023-02-21
гео интегрэйшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6157904 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0001 2020-02-21 2023-02-21
гео интегрэйшн Тусгай зөвшөөрөл 6157904 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/05 2020-02-04 2023-02-04
алтай гео консалтинг сервис Тусгай зөвшөөрөл 6174574 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 15-074/20 2020-06-29 2023-06-29
богдын өндөр сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6199577 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/21 2019-06-03 2022-06-03
богдын өндөр сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6199577 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-089/20 2020-07-29 2023-07-31
гео софт инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6202985 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-094/20 2020-07-29 2023-07-31
Ворлд ланко Тусгай зөвшөөрөл 6218504 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-091/20 2020-07-29 2023-07-31
хануйн цав Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6231659 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/37 2018-10-19 2021-10-19
хануйн цав Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6231659 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/37 2018-10-19 2021-10-19
хануйн цав Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6231659 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/37 2018-10-19 2021-10-19
Говийн нар констракшн Тусгай зөвшөөрөл 6243258 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/17 2019-03-19 2022-03-19
гүний уурхайн инженер Тусгай зөвшөөрөл 6262783 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-096/20 2020-09-23 2023-09-23
Юу энд Ти техноложи ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6280837 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/12 2019-06-03 2022-06-03
юу би сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6292518 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/60 2018-10-19 2021-10-19
Гео урбан консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6304788 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-026/20 2020-03-31 2023-03-31
Тод байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6308899 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/35 2018-10-19 2021-10-19
баянхангай консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6322883 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/31 2018-10-19 2021-10-19
вертекс газар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6325114 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0063 2020-09-25 2023-09-25
вертекс газар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6325114 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0063 2020-09-25 2023-09-25
голден мэп Тусгай зөвшөөрөл 5990246 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/30 2019-06-03 2022-06-03
шинэ геодези Тусгай зөвшөөрөл 6027121 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/34 2019-06-03 2022-06-03
Модерн маркет ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5942977 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/35 2019-06-03 2022-06-03
поларис инженеринг консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6245609 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/40 2019-06-03 2022-06-03
эрин кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132855 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0025 2023-04-03 2026-04-03
тав ди ворлд Тусгай зөвшөөрөл 6325629 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/56 2018-10-19 2021-10-19
акро мандал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6327435 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/23 2019-06-03 2022-06-03
Геодези лэжэнд ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6339255 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/63 2018-10-19 2021-10-19
энгүй таван эрдэнэс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6343368 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/38 2018-10-19 2021-10-19
үзмон Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6344631 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/39 2018-10-19 2021-10-19
үзмон Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6344631 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0019 2020-03-12 2023-03-12
үзмон Тусгай зөвшөөрөл 6344631 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/09 2020-02-04 2023-02-04
Гоо энвиронмэнт ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6368336 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0044 2020-07-02 2023-07-02
агар од инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6385435 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/12 2019-03-19 2022-03-19
лэнд пойнт Тусгай зөвшөөрөл 6394515 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/18 2019-03-19 2022-03-19
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/18 2019-06-03 2022-06-03
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2019/18 2019-06-03 2022-06-03
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2019/18 2019-06-03 2022-06-03
хос нахиа Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6407447 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2019/19 2019-06-03 2022-06-03
Глобал лэнд ворк Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6415091 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0016 2020-03-12 2023-03-12
Глобал лэнд ворк Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6415091 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0016 2020-03-12 2023-03-12
Эко терра мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6415911 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/24 2019-06-03 2022-06-03
Бат инженер геодези ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6421911 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/10 2020-02-04 2023-02-04
глобал мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6425151 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0017 2020-03-12 2023-03-12
эко лэнд менежмент Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6428045 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0058 2020-09-25 2023-09-25
эко лэнд менежмент Тусгай зөвшөөрөл 6428045 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-046/20 2020-05-05 2023-05-05
Газар оньс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6429114 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0028 2020-04-22 2023-04-22
Газар оньс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6429114 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0028 2020-04-22 2023-04-22
тод пойнт Тусгай зөвшөөрөл 6438768 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/22 2020-02-12 2023-02-06
бэст сүрвэй инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6443249 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2020/08 2020-02-04 2023-02-04
спэйшл натур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6446035 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0060 2020-09-25 2023-09-25
Хан Ховд сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6446086 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 18-081/20 2020-07-29 2023-07-31
чин сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6462405 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-082/20 2020-07-29 2023-07-31
нью гео ворлд Тусгай зөвшөөрөл 6462626 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 18-028/20 2020-03-31 2023-03-31
терра натур консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6473393 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0064 2020-09-25 2023-09-25
профешнл ланд сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6478948 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-083/20 2020-07-29 2023-07-31
зэт ланд капитал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6490816 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0005 2020-02-21 2023-02-21
зэт ланд капитал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6490816 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0005 2020-02-21 2023-02-21
гео стар инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6504205 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-044/20 2020-05-05 2023-05-05
жи эн эн эс сурвэеинг Тусгай зөвшөөрөл 6512887 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-057/20 2020-05-20 2023-05-20
бест гео ланд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6513085 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0006 2020-02-21 2023-02-21
бест гео ланд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6513085 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0006 2020-02-21 2023-02-21
баялаг баян ундарга Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6516157 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0030 2020-04-22 2023-04-22
эс эм стар геойд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6518389 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0053 2020-08-27 2023-08-27
эс эм стар геойд Тусгай зөвшөөрөл 6518389 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-027/20 2020-03-31 2023-03-31
Гео нексус ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6524273 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0042 2020-06-17 2023-06-17
Гео нексус ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6524273 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0042 2020-06-17 2023-06-17
гео фокус Тусгай зөвшөөрөл 6530451 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-045/20 2020-05-05 2023-05-05
Цэнтрал сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6530583 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-068/20 2020-06-29 2023-06-29
эн эм жи сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6539009 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-069/20 2020-06-29 2023-06-29
увс гео дэлгэмэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6541844 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0061 2020-09-25 2023-09-25
оюу имиж Тусгай зөвшөөрөл 6543014 Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-056/20 2020-05-20 2023-05-20
мандал ногоон тал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6555616 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0059 2020-09-25 2023-09-25
мандал ногоон тал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6555616 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0059 2020-09-25 2023-09-25
лед мэп сэлэнгэ Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6574084 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 2020/0055 2020-08-27 2023-08-27
лед мэп сэлэнгэ Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6574084 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0055 2020-08-27 2023-08-27
геоматик центр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6576621 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0062 2020-09-25 2023-09-25
геоматик центр Тусгай зөвшөөрөл 6576621 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 17-084/20 2020-07-29 2023-07-31
хан гео интернэйшнл Тусгай зөвшөөрөл 6592309 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-099/20 2020-09-23 2023-09-23
геоцацраг Тусгай зөвшөөрөл 6734812 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/45 2018-07-05 2021-07-05
Смарт сүрвэй ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6040462 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/332 2020-11-30 2023-11-30
үлэмж пресс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6573304 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/323 2020-11-30 2023-11-30
ШҮТЭЭН БАЙГАЛЬ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5789958 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/325 2020-11-30 2023-11-30
Смарт сүрвэй ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6040462 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/332 2020-11-30 2023-11-30
МӨНХ БАЙГАЛЬ ЭНЕРЖИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6502547 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/333 2020-11-30 2023-11-30
ообоо Тусгай зөвшөөрөл 6186262 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2018/08 2020-11-30 2023-11-30
сойлланд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6472095 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/335 2020-11-30 2023-11-30
теб сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4198514 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/334 2020-11-30 2023-11-30
ончсөрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5474396 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/324 2020-11-30 2023-11-30
Хархорум дизайн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5997585 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТ18-241/19 2019-03-12 2024-03-12
Глобал лэнд ворк Тусгай зөвшөөрөл 6415091 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/51 2019-06-03 2022-06-03
гео микс Тусгай зөвшөөрөл 6383939 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/36 2019-06-03 2022-06-03
гео лайн Тусгай зөвшөөрөл 6419224 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/42 2019-06-03 2022-06-03
ди эм ти эй инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6366503 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/44 2019-06-03 2022-06-03
глобал мэп Тусгай зөвшөөрөл 6425151 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/45 2019-06-03 2022-06-03
Эко терра мэп Тусгай зөвшөөрөл 6415911 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/47 2019-06-03 2022-06-03
Тив дав од ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6429807 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/49 2019-06-03 2022-06-03
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/01 2021-03-04 2024-03-04
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газрын кадастр МБ2018/02 2021-03-04 2024-03-04
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/02 2021-03-04 2024-03-04
экситос Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5447267 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/06 2021-03-04 2024-03-04
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт МБ2018/02 2021-03-04 2024-03-04
агдаргана точи Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6637051 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/37 2021-03-04 2024-03-04
өндөрхаан трейд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2640686 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа 2021/38 2021-03-04 2024-03-04
зууны кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132812 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/39 2021-03-04 2024-03-04
арвижих очир хонх Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6552609 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/005 2021-03-04 2024-03-04
анусөрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5230349 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/41 2021-03-04 2024-03-04
Саннитрейд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2586355 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/42 2021-03-04 2024-03-04
баянтайшир Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5672384 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт 2021/001 2021-03-04 2024-03-04
шинэ эхлэл зураглал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6634001 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/001 2021-03-19 2024-03-19
жэмр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2092344 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/002 2021-03-19 2024-03-19
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20210319/003 2021-03-19 2024-03-19
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газрын кадастр 20210319/003 2021-03-19 2024-03-19
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газрын нөхөн сэргээлт 20210319/003 2021-03-19 2024-03-19
ДОРНЫН БАЙГАЛЬ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3317048 Газрын нөхөн сэргээлт 20210319/004 2021-03-19 2024-03-19
ДОРНЫН БАЙГАЛЬ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3317048 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/004 2021-03-19 2024-03-19
төвтүнэлгээ Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3867889 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/005 2021-03-19 2024-03-19
Ланд овнер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5303826 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20210319/006 2021-03-19 2024-03-19
Геомэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5496004 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2018/09 2021-03-04 2024-03-04
моунт ресорс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6084796 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/14 2021-03-19 2024-03-19
Ланд овнер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5303826 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/006 2021-03-19 2024-03-19
геомэп инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5764696 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210319/007 2021-03-19 2024-03-19
аэрогеодези Тусгай зөвшөөрөл 2110962 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210319/008 2021-03-19 2024-03-19
бодьхас Тусгай зөвшөөрөл 5363497 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210319/009 2021-03-19 2024-03-19
триаксал Тусгай зөвшөөрөл 6606636 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210319/010 2021-03-19 2024-03-19
Топсүрвэй ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5022053 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210319/011 2021-03-19 2024-03-19
Блюжей ланд Тусгай зөвшөөрөл 5797845 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210319/012 2021-03-19 2024-03-19
климаксреферэнс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5338271 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2019/29 2019-06-03 2022-06-03
шинэ эхлэл зураглал Тусгай зөвшөөрөл 6634001 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/001 2021-04-13 2024-04-13
эй жи пи сентури Тусгай зөвшөөрөл 6608744 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/002 2021-04-13 2024-04-13
лэнд координат Тусгай зөвшөөрөл 6644295 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/003 2021-04-13 2024-04-13
дядан Тусгай зөвшөөрөл 2014327 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/004 2021-04-13 2024-04-13
аваргазам Тусгай зөвшөөрөл 2729377 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/005 2021-04-13 2024-04-13
эхлэх цэг хангай Тусгай зөвшөөрөл 4274148 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/006 2021-04-13 2024-04-13
этүгэн-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5528631 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210413/007 2021-04-13 2024-04-13
ай спешл инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6651542 Газрын кадастр 20210507/001 2021-05-07 2024-05-07
ай спешл инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6651542 Газрын нөхөн сэргээлт 20210507/001 2021-05-07 2024-05-07
ай спешл инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6651542 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210507/001 2021-05-07 2024-05-07
жэмр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2092344 Газрын нөхөн сэргээлт 20210507/002 2021-05-07 2024-05-07
эхмонголын байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5345197 Газрын нөхөн сэргээлт 20210507/003 2021-05-07 2024-05-07
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20210507/004 2021-05-07 2024-05-07
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газрын нөхөн сэргээлт 20210507/004 2021-05-07 2024-05-07
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210507/004 2021-05-07 2024-05-07
эн эм жи сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6539009 Газрын нөхөн сэргээлт 20210507/005 2021-05-07 2024-05-07
эн эм жи сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6539009 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210507/005 2021-05-07 2024-05-07
үзэсгэлэнт тайга Тусгай зөвшөөрөл 4144503 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 67-08/21 2021-01-14 2024-01-14
хануйн цав Тусгай зөвшөөрөл 6231659 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-11/21 2021-01-14 2024-01-14
өлгийланд Тусгай зөвшөөрөл 3069397 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 83-12/21 2021-01-14 2024-01-14
Хушингарын навч ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5234204 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-01/21 2021-01-14 2024-01-14
Тавантолгой төмөр зам ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6375405 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-02/21 2021-01-14 2024-01-14
рояал рэнж Тусгай зөвшөөрөл 6240186 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 14-03/21 2021-01-14 2024-01-14
зууны хөгжлийн зам Тусгай зөвшөөрөл 6177522 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-05/21 2021-01-14 2024-01-14
бадрах гео инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6589308 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-07/21 2021-01-14 2024-01-14
хас сурвэй Тусгай зөвшөөрөл 6181899 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-09/21 2021-01-14 2024-01-14
женерал ариа Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6611184 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210531/001 2021-05-31 2024-05-31
агдаргана точи Тусгай зөвшөөрөл 6637051 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/002 2021-05-31 2024-05-31
монголиан ассец контрол Тусгай зөвшөөрөл 6652603 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/003 2021-05-31 2024-05-31
алсын зураглал Тусгай зөвшөөрөл 4404386 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/004 2021-05-31 2024-05-31
бэйст нетворк Тусгай зөвшөөрөл 6656188 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/005 2021-05-31 2024-05-31
Газарсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 2834472 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/006 2021-05-31 2024-05-31
хүрээдэл майнинг Тусгай зөвшөөрөл 3622134 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/007 2021-05-31 2024-05-31
содсүрвей Тусгай зөвшөөрөл 5254205 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/008 2021-05-31 2024-05-31
Некст Жи Ай Эс Тусгай зөвшөөрөл 5535948 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/009 2021-05-31 2024-05-31
голденконтор Тусгай зөвшөөрөл 5897939 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210531/010 2021-05-31 2024-05-31
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа ЗТII-240/17 2017-03-09 2022-03-09
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТII-240/17 2017-03-09 2022-03-09
нью-урбанизм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5247772 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа ЗТ16-158/18 2017-03-09 2022-03-09
нью-урбанизм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5247772 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТ16-158/18 2017-03-09 2022-03-09
хөххасагт Тусгай зөвшөөрөл 5262313 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/26 2021-06-02 2024-06-02
экситос Тусгай зөвшөөрөл 5447267 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/18 2021-04-13 2024-04-13
Геомэп Тусгай зөвшөөрөл 5496004 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/03 2021-03-19 2024-03-19
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2635003 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/04 2021-03-19 2024-03-19
ТӨГС ЛАНД СУРВЭЙ ХХК Тусгай зөвшөөрөл 3434478 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/06 2021-03-19 2024-03-19
эм эс пи эм Тусгай зөвшөөрөл 5417945 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/02 2021-04-13 2024-04-13
ончсөрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5474396 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/21 2021-04-13 2024-04-13
профешнл-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5723396 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/16 2021-04-13 2024-04-13
эхмонголын байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5345197 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/15 2021-05-07 2024-05-07
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791692 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/22 2021-05-31 2024-05-31
монгазар экологи Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5352029 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/17 2021-05-31 2024-05-31
хөвсгөлгазарчин Тусгай зөвшөөрөл 2741814 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/25 2021-06-02 2024-06-02
жи пи эс эс Тусгай зөвшөөрөл 5527163 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/24 2021-06-02 2024-06-02
анар од консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6093361 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/30 2021-06-02 2024-06-02
Эрхэт констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2871602 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа ЗТ16-406/19 2019-03-15 2024-03-15
Эрхэт констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2871602 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТ16-406/19 2019-03-15 2024-03-15
дядан Тусгай зөвшөөрөл 2014327 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/09 2018-02-20 2021-02-20
Хэт ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2041707 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/68 2017-09-26 2020-09-26
жэмр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2092344 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/10 2018-03-30 2021-03-30
жэмр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2092344 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/16 2018-05-22 2021-05-22
Аэрогеодези ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2120962 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/79 2017-12-21 2020-12-21
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/01 2018-02-20 2021-02-20
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/01 2018-02-20 2021-02-20
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2635003 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/01 2018-02-20 2021-02-20
ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИ ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2635003 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/04 2018-02-20 2021-02-20
аваргазам Тусгай зөвшөөрөл 2729377 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/20 2018-03-30 2021-03-30
хөвсгөлгазарчин Тусгай зөвшөөрөл 2741814 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/25 2018-05-22 2021-05-22
Газарсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 2834472 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/19 2018-03-30 2021-03-30
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/02 2018-02-20 2021-02-20
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/02 2018-02-20 2021-02-20
газардэлхий Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2847396 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/02 2018-02-20 2021-02-20
эконатур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2887045 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2017/34 2017-12-21 2020-12-21
өлгийланд Тусгай зөвшөөрөл 3069397 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/83 2017-12-21 2020-12-21
эл эм ланд Тусгай зөвшөөрөл 3075559 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/32 2018-05-22 2021-05-22
баян өлгий капитал Тусгай зөвшөөрөл 3075567 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/37 2018-05-22 2021-05-22
ДОРНЫН БАЙГАЛЬ ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3317048 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/07 2018-02-20 2021-02-20
ТӨГС ЛАНД СУРВЭЙ ХХК Тусгай зөвшөөрөл 3434478 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/06 2018-02-20 2021-02-20
эрдэнэсцэций сөрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3618161 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/27 2018-05-22 2021-05-22
хүрээдэл майнинг Тусгай зөвшөөрөл 3622134 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/07 2018-02-20 2021-02-20
Гангачуулган Тусгай зөвшөөрөл 3675424 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/01 2018-02-20 2021-02-20
Сэлэнгэ кадастр ХХК Тусгай зөвшөөрөл 3755835 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/22 2018-03-30 2021-03-30
Төв тэгш хэм Тусгай зөвшөөрөл 3859169 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/29 2018-05-22 2021-05-22
арвижих сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4018761 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/13 2018-03-30 2021-03-30
арвижих сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4018761 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/21 2018-05-22 2021-05-22
арвижих сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4018761 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/21 2018-05-22 2021-05-22
гео глоб мэп Тусгай зөвшөөрөл 4276655 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/34 2018-05-22 2021-05-22
Топсүрвэй ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5022053 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/05 2018-02-20 2021-02-20
Барга-Уул ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5193117 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/10 2018-02-20 2021-02-20
содсүрвей Тусгай зөвшөөрөл 5254205 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/14 2018-03-30 2021-03-30
Бэйспойнт Тусгай зөвшөөрөл 5255376 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/87, 15-10/21 2017-12-21 2020-12-21
хөххасагт Тусгай зөвшөөрөл 5262313 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/26 2018-05-22 2021-05-22
жеодетик Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5272483 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/05 2018-02-20 2021-02-20
Ланд овнер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5303826 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/03 2018-02-20 2021-02-20
Ланд овнер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5303826 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/03 2018-02-20 2021-02-20
Ланд овнер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5303826 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/03 2018-02-20 2021-02-20
эхмонголын байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5345197 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/15 2018-05-22 2021-05-22
эхмонголын байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5345197 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/15 2018-05-22 2021-05-22
эхмонголын байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5345197 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/15 2018-05-22 2021-05-22
монгазар экологи Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5352029 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/17 2018-05-22 2021-05-22
Эм Эс Эн Эс ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5357608 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/12 2018-03-30 2021-03-30
оргилхүч Тусгай зөвшөөрөл 5377455 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/39 2018-05-22 2021-05-22
гурванхорол Тусгай зөвшөөрөл 5379679 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/80 2017-12-21 2020-12-21
орхоны хишиг Тусгай зөвшөөрөл 5414431 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/36 2018-05-22 2021-05-22
эм эс пи эм Тусгай зөвшөөрөл 5417945 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/02 2018-02-20 2021-02-20
лэндтест Тусгай зөвшөөрөл 5426138 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/23 2018-05-22 2021-05-22
экситос Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5447267 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/06 2018-02-20 2021-02-20
экситос Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5447267 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/12 2018-03-30 2021-03-30
экситос Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5447267 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/12 2018-03-30 2021-03-30
экситос Тусгай зөвшөөрөл 5447267 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/18 2018-03-30 2021-03-30
ар си эс си Тусгай зөвшөөрөл 5464013 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/33 2018-05-22 2021-05-22
ончсөрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5474396 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/21 2018-03-30 2021-03-30
Геомэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5496004 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/09 2018-02-20 2021-02-20
жи пи эс эс Тусгай зөвшөөрөл 5527163 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/24 2018-05-22 2021-05-22
этүгэн-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5528631 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/13 2018-03-30 2021-03-30
Некст Жи Ай Эс Тусгай зөвшөөрөл 5535948 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/11 2018-03-30 2021-03-30
Голомтзам Тусгай зөвшөөрөл 5590442 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/17 2018-03-30 2021-03-30
тэссүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5601622 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/08 2018-02-20 2021-02-20
тэссүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5601622 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/35 2018-05-22 2021-05-22
профешнл-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5723396 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/16 2018-03-30 2021-03-30
ПҮГАМЭП Тусгай зөвшөөрөл 5743184 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/28 2018-05-22 2021-05-22
геомэп инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5764696 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/04 2018-02-20 2021-02-20
Блюжей ланд Тусгай зөвшөөрөл 5797845 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/81 2017-12-21 2020-12-21
Борголжин Эрдэнэ ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5839904 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/84 2017-12-21 2020-12-21
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ 2018/11 2018-03-30 2021-03-30
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/11 2018-03-30 2021-03-30
Лапланд эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5842646 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/11 2018-03-30 2021-03-30
голденконтор Тусгай зөвшөөрөл 5897939 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/15 2018-03-30 2021-03-30
билтэм Тусгай зөвшөөрөл 6021905 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/31 2018-05-22 2021-05-22
моунт ресорс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6084796 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/14 2018-03-30 2021-03-30
анар од консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6093361 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/30 2018-05-22 2021-05-22
Макро ланд ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6095992 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/82 2017-12-21 2020-12-21
зууны кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132812 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2017/33 2017-12-21 2020-12-21
зууны кадастр Тусгай зөвшөөрөл 6132812 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/86 2017-12-21 2020-12-21
Натурпротекшн ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5621348 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0007 2020-04-22 2023-04-22
ообоо Тусгай зөвшөөрөл 6186262 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2018/08 2018-02-20 2021-02-20
хануйн цав Тусгай зөвшөөрөл 6231659 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/85 2017-12-21 2020-12-21
газар орчин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6266681 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт МБ2018/18 2018-05-22 2021-05-22
газар орчин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6266681 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ2018/18 2018-05-22 2021-05-22
газар орчин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6266681 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ2018/18 2018-05-22 2021-05-22
Геомэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5496004 Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа МБ 2018/34 2018-02-20 2021-02-20
Геомэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5496004 Газрын кадастрын үйл ажиллагаа МБ 2018/34 2018-02-20 2021-02-20
Нартдизайн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5037905 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа ЗТ16-878/16 2016-05-31 2021-05-31
Нартдизайн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5037905 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТ16-878/16 2016-05-31 2021-05-31
Аксиом констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2675625 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа ЗТ19-690/19 2019-04-24 2019-04-24
Аксиом констракшн Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2675625 Чөлөөт бүс, хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа, хот, тосгоныг хөгжүүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ЗТ19-690/19 2019-04-24 2019-04-24
климаксреферэнс Тусгай зөвшөөрөл 5338271 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/001 2021-07-05 2024-07-05
оранж эн энд эс Тусгай зөвшөөрөл 6244416 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/002 2021-07-05 2024-07-05
энгис Тусгай зөвшөөрөл 5075491 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/003 2021-07-05 2024-07-05
эл эм ланд Тусгай зөвшөөрөл 3075559 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/004 2021-07-05 2024-07-05
баян өлгий капитал Тусгай зөвшөөрөл 3075567 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/005 2021-07-05 2024-07-05
Гангачуулган Тусгай зөвшөөрөл 3675424 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/006 2021-07-05 2024-07-05
Төв тэгш хэм Тусгай зөвшөөрөл 3859169 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/007 2021-07-05 2024-07-05
гео од Тусгай зөвшөөрөл 4272137 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/008 2021-07-05 2024-07-05
лэндтест Тусгай зөвшөөрөл 5426138 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/009 2021-07-05 2024-07-05
ПҮГАМЭП Тусгай зөвшөөрөл 5743184 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/010 2021-07-05 2024-07-05
Төгс төсөл ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5975743 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210705/011 2021-07-05 2024-07-05
эрдэнэ мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6573312 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210709/001 2021-07-09 2024-07-09
геоэкоб Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2621878 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210709/002 2021-07-09 2024-07-09
арвижих сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4018761 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20210709/003 2021-07-09 2024-07-09
арвижих сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4018761 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210709/003 2021-07-09 2024-07-09
газар орчин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6266681 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20210709/004 2021-07-09 2024-07-09
газар орчин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6266681 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210709/004 2021-07-09 2024-07-09
ТЭГШ ХЭМ ГРУПП ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791692 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт МБ2018/22 2021-07-09 2024-07-09
максимал Тусгай зөвшөөрөл 5459508 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210903/001 2021-09-03 2024-09-03
гарьд баярын зам Тусгай зөвшөөрөл 6696007 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210903/002 2021-09-03 2024-09-03
Өлгий гео Тусгай зөвшөөрөл 3080013 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210903/003 2021-09-03 2024-09-03
мэргэн тэгма майнинг сервис Тусгай зөвшөөрөл 6684041 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210903/004 2021-09-03 2024-09-03
эм эйч эм констракшн Тусгай зөвшөөрөл 5902444 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210903/005 2021-09-03 2024-09-03
далх хангай Тусгай зөвшөөрөл 6554458 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/001 2021-09-24 2024-09-24
бодьпропертийз Тусгай зөвшөөрөл 2549883 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/002 2021-09-24 2024-09-24
инженер план Тусгай зөвшөөрөл 5942144 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/003 2021-09-24 2024-09-24
мэжор сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6633811 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/004 2021-09-24 2024-09-24
итгэлттайж Тусгай зөвшөөрөл 3123855 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/005 2021-09-24 2024-09-24
Тэнхлэг-Уул Тусгай зөвшөөрөл 5107423 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/006 2021-09-24 2024-09-24
геоматик инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5953251 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20210924/007 2021-09-24 2024-09-24
эко жэй ти Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5916879 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210924/008 2021-09-24 2024-09-24
баялагговь Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2791544 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210924/009 2021-09-24 2024-09-24
профешнл-инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5723396 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20210924/010 2021-09-24 2024-09-24
ар урт ресурс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3873609 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20211119/001 2021-11-19 2024-11-19
лимитэд эко протект Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6665233 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20211119/002 2021-11-19 2024-11-19
эрдкадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4417623 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20211119/003 2021-11-19 2024-11-19
Бэйспойнт Тусгай зөвшөөрөл 5255376 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2017/87, 15-10/21 2021-01-14 2024-01-14
гранд-амур Тусгай зөвшөөрөл 4551613 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/43 2021-07-05 2024-07-05
лэндмэп Тусгай зөвшөөрөл 2882582 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 16-108/20 2020-10-30 2023-10-30
инженер майнинг жоб сервис Тусгай зөвшөөрөл 6608566 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 13-106/20 2020-10-30 2023-10-30
замсервис Тусгай зөвшөөрөл 2655705 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/53 2022-01-06 2025-01-06
Гео инженер сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3759644 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/54 2022-01-06 2025-01-06
эрхтгазар инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5482674 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/55 2022-01-06 2025-01-06
вектормэп Тусгай зөвшөөрөл 5545501 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/52 2022-01-06 2025-01-06
би би кэй эйч Тусгай зөвшөөрөл 5795133 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/62 2022-01-06 2025-01-06
Смарт сүрвэй ХХК Тусгай зөвшөөрөл 6040462 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/57 2022-01-06 2025-01-06
чиг од геоид Тусгай зөвшөөрөл 6548504 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/001 2022-01-06 2025-01-06
чамбай хайрхан Тусгай зөвшөөрөл 3680304 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/002 2022-01-06 2025-01-06
ростов Тусгай зөвшөөрөл 5207916 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/003 2022-01-06 2025-01-06
Гео аксис ХХК Тусгай зөвшөөрөл 5970059 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/004 2022-01-06 2025-01-06
тав ди ворлд Тусгай зөвшөөрөл 6325629 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/005 2022-01-06 2025-01-06
геоцацраг Тусгай зөвшөөрөл 6734812 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220106/006 2022-01-06 2025-01-06
геомастер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2630478 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт МБ2018/28 2022-01-14 2025-01-14
Топсүрвэй ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5022053 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/001 2022-01-14 2025-01-14
жеодетик Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5272483 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/002 2022-01-14 2025-01-14
экоцогц шийдэл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5559405 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/003 2022-01-14 2025-01-14
геомастер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2630478 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2018/28 2022-01-14 2025-01-14
эхлэл халдун Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5986818 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2018/29 2022-01-14 2025-01-14
Тод байгаль Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6308899 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2018/35 2022-01-14 2025-01-14
хануйн цав Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6231659 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2018/37 2022-01-14 2025-01-14
Ашид-Ананда Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5596033 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/004 2022-01-14 2025-01-14
эхлэл халдун Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5986818 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20220114/005 2022-01-14 2025-01-14
баянхангай консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6322883 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/006 2022-01-14 2025-01-14
үзмон Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6344631 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220114/007 2022-01-14 2025-01-14
ланд ворлд Тусгай зөвшөөрөл 3383776 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220207/001 2022-02-07 2025-02-07
лэндформ сурвэй Тусгай зөвшөөрөл 6631452 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220207/002 2022-02-07 2025-02-07
лэнд луужин Тусгай зөвшөөрөл 6570267 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220207/003 2022-02-07 2025-02-07
Алтан эрдэнэ консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6409237 Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 2019/48 2019-06-03 2022-06-03
актив-ертөнц Тусгай зөвшөөрөл 5733413 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/001 2022-04-11 2025-04-11
тосон тамсаг Тусгай зөвшөөрөл 6188028 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/002 2022-04-11 2025-04-11
ньютур Тусгай зөвшөөрөл 2114615 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/10 2022-04-11 2025-04-11
АТТП Тусгай зөвшөөрөл 2636352 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/08 2022-04-11 2025-04-11
топкад Тусгай зөвшөөрөл 2711753 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/04 2022-04-11 2025-04-11
босоотэнхлэг Тусгай зөвшөөрөл 4068882 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/06 2022-04-11 2025-04-11
эй эс эм и эм Тусгай зөвшөөрөл 5072719 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/02 2022-04-11 2025-04-11
гмомон Тусгай зөвшөөрөл 4367812 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/003 2022-04-11 2025-04-11
эн эс эй Тусгай зөвшөөрөл 5537894 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/004 2022-04-11 2025-04-11
гео үндэс Тусгай зөвшөөрөл 5613957 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/005 2022-04-11 2025-04-11
аглаг-уул Тусгай зөвшөөрөл 5678951 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220411/006 2022-04-11 2025-04-11
эм жи эл лэнд сойл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6686826 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220418/001 2022-04-18 2025-04-18
ворлд вью Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3200329 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220418/002 2022-04-18 2025-04-18
экситос Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5447267 Газрын нөхөн сэргээлт 20220418/003 2022-04-18 2025-04-18
АТТП Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2636352 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт МБ2019/01 2022-04-18 2025-04-18
АТТП Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2636352 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/01 2022-04-18 2025-04-18
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт МБ2019/07 2022-04-18 2025-04-18
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/07 2022-04-18 2025-04-18
медиатор шип Тусгай зөвшөөрөл 6332811 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/001 2022-04-26 2025-04-26
техно кад Тусгай зөвшөөрөл 6541623 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/002 2022-04-26 2025-04-26
ворлд мэппинг Тусгай зөвшөөрөл 6775934 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/003 2022-04-26 2025-04-26
агдам сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3015378 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/004 2022-04-26 2025-04-26
инкон Тусгай зөвшөөрөл 2074931 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/005 2022-04-26 2025-04-26
агар од инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6385435 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220426/006 2022-04-26 2025-04-26
грандмэп инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5922054 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/05 2022-04-26 2025-04-26
эрдэнэсцэций сөрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3618161 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2018/27 2021-07-05 2024-07-05
Натурпротекшн ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5621348 Газрын кадастр 2020/0007 2020-04-22 2023-04-22
цэлмүүн цэлмэг хангай Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3200507 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220602/001 2022-06-02 2025-06-02
анализ мэп про Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6820298 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220602/002 2022-06-02 2025-06-02
Төв тэгш хэм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3859169 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220602/003 2022-06-02 2025-06-02
Хос алтан пирамид Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5259568 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220602/004 2022-06-02 2025-06-02
гео фокус Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6530451 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220602/005 2022-06-02 2025-06-02
сошио энвайронментал сервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5536367 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/05 2022-06-02 2025-06-02
хос нахиа Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6407447 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/19 2022-06-02 2025-06-02
дэвжих наран говь Тусгай зөвшөөрөл 6377785 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/001 2022-06-07 2025-06-07
этернал гео сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6720684 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/002 2022-06-07 2025-06-07
и ланд мэппинг Тусгай зөвшөөрөл 6779786 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/003 2022-06-07 2025-06-07
мета ланд Тусгай зөвшөөрөл 6820697 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/004 2022-06-07 2025-06-07
Талст газар Тусгай зөвшөөрөл 3306097 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/005 2022-06-07 2025-06-07
Хос алтан пирамид Тусгай зөвшөөрөл 5259568 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/006 2022-06-07 2025-06-07
ньюсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5453062 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/007 2022-06-07 2025-06-07
гео график Тусгай зөвшөөрөл 5986362 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/008 2022-06-07 2025-06-07
Говийн нар констракшн Тусгай зөвшөөрөл 6243258 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/009 2022-06-07 2025-06-07
ди эм ти эй инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6366503 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/010 2022-06-07 2025-06-07
лэнд пойнт Тусгай зөвшөөрөл 6394515 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/011 2022-06-07 2025-06-07
гео лайн Тусгай зөвшөөрөл 6419224 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220607/012 2022-06-07 2025-06-07
од сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5666767 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/31 2022-06-07 2025-06-07
голден мэп Тусгай зөвшөөрөл 5990246 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2019/30 2022-06-07 2025-06-07
мөнх хайрхан шанд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3323145 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220622/001 2022-06-22 2025-06-22
говь-эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5923794 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20220622/002 2022-06-22 2025-06-22
эко экспресс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990815 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220622/003 2022-06-22 2025-06-22
климаксреферэнс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5338271 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2019/29 2022-06-22 2025-06-22
говь-эко Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5923794 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/20 2022-06-22 2025-06-22
голден мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990246 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ 2019/26 2022-06-22 2025-06-22
ворлдгоби групп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3626237 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/001 2022-08-11 2025-08-11
агдам сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3015378 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/002 2022-08-11 2025-08-11
тод намуун байгал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6701345 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/003 2022-08-11 2025-08-11
Гео инженер сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3759644 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/004 2022-08-11 2025-08-11
акро мандал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6327435 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/005 2022-08-11 2025-08-11
Эко терра мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6415911 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220811/006 2022-08-11 2025-08-11
экохайрхан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5916836 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа МБ2019/17 2022-08-11 2025-08-11
стар шаазгайт майнинг Тусгай зөвшөөрөл 6817009 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/007 2022-08-11 2025-08-11
од геопроект Тусгай зөвшөөрөл 4419847 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/008 2022-08-11 2025-08-11
Гео тана сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 3380548 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/009 2022-08-11 2025-08-11
монмэп Тусгай зөвшөөрөл 2036479 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/010 2022-08-11 2025-08-11
геоценоз Тусгай зөвшөөрөл 2671891 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/011 2022-08-11 2025-08-11
арвижих сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 4018761 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/012 2022-08-11 2025-08-11
цэцбүтээмж инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5854911 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220811/013 2022-08-11 2025-08-11
натурал терц мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6740081 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220915/001 2022-09-15 2025-09-15
классиклэнд Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5340446 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220915/002 2022-09-15 2025-09-15
И Эйч Эс Эм Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5565421 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220915/003 2022-09-15 2025-09-15
голден мэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5990246 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20220915/004 2022-09-15 2025-09-15
богдын өндөр сүрвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6199577 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220915/005 2022-09-15 2025-09-15
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20220915/006 2022-09-15 2025-09-15
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газрын кадастр 20220915/006 2022-09-15 2025-09-15
гэгээ манал их Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6402771 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20220915/006 2022-09-15 2025-09-15
эрдкадастр Тусгай зөвшөөрөл 4417623 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220920/001 2022-09-20 2025-09-20
тэргүүн гео сервис Тусгай зөвшөөрөл 3077926 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220920/002 2022-09-20 2025-09-20
энгүймэл сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6882765 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220920/003 2022-09-20 2025-09-20
земпроект инженер Тусгай зөвшөөрөл 5907055 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220920/004 2022-09-20 2025-09-20
гэгээ манал их Тусгай зөвшөөрөл 6402771 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20220920/005 2022-09-20 2025-09-20
эко ногоон баялаг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6569838 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/001 2022-12-09 2025-12-09
эколва Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6706835 Газрын нөхөн сэргээлт 20221209/002 2022-12-09 2025-12-09
залуутөгөл Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5415357 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/003 2022-12-09 2025-12-09
мөнгөлөггацуур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5305888 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/004 2022-12-09 2025-12-09
хөдрөг цэцүүх тмз Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3498484 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/005 2022-12-09 2025-12-09
очир эрдэнийн тал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3373835 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/006 2022-12-09 2025-12-09
топмаф Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4244559 Газрын кадастр 20221209/007 2022-12-09 2025-12-09
земпроект инженер Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5907055 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/008 2022-12-09 2025-12-09
энгүй таван эрдэнэс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6343368 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/009 2022-12-09 2025-12-09
тод пойнт Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6438768 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20221209/010 2022-12-09 2025-12-09
лэнд луужин Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6570267 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/001 2023-03-02 2026-03-02
талын чулуун цэг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6885993 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/002 2023-03-02 2026-03-02
гигантикстар Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5587417 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/003 2023-03-02 2026-03-02
дойтын булаг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6400752 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/004 2023-03-02 2026-03-02
Тэнхлэг-Уул Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5107423 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/005 2023-03-02 2026-03-02
дөрвөнталст экологи Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5559065 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230302/006 2023-03-02 2026-03-02
хас баян ундармал Тусгай зөвшөөрөл 6555012 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230302/007 2023-03-02 2026-03-02
геометр сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6524478 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230302/008 2023-03-02 2026-03-02
гео координат Тусгай зөвшөөрөл 6945562 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230302/009 2023-03-02 2026-03-02
онгихайрхан Тусгай зөвшөөрөл 5100593 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230302/010 2023-03-02 2026-03-02
Глобал лэнд ворк Тусгай зөвшөөрөл 6415091 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230302/011 2023-03-02 2026-03-02
баясахсурвэй Тусгай зөвшөөрөл 5336384 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2020/24 2023-03-02 2026-03-02
геодата Тусгай зөвшөөрөл 5698146 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2020/23 2023-03-02 2026-03-02
эрин кадастр Тусгай зөвшөөрөл 6132855 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 15-030/20 2023-03-02 2026-03-02
бэст сүрвэй инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6443249 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 2020/08 2023-03-02 2026-03-02
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0012 2023-04-03 2026-04-03
Геоботаник ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2669935 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0012 2023-04-03 2026-04-03
эрин кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132855 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0025 2023-04-03 2026-04-03
эрин кадастр Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6132855 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0025 2023-04-03 2026-04-03
эрхэт-инноваци Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5401399 Газрын кадастр 20230421/001 2023-04-21 2026-04-21
ланрес Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048256 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20230421/002 2023-04-21 2026-04-21
ланрес Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048256 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230421/002 2023-04-21 2026-04-21
вектормэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5545501 Газрын кадастр 20230421/003 2023-04-21 2026-04-21
зэт ланд капитал Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6490816 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230421/004 2023-04-21 2026-04-21
геоценоз Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2671891 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0022 2023-04-21 2026-04-21
гранд-амур Мэргэжлийн байгууллагын эрх 4551613 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0020 2023-04-21 2026-04-21
Гурвантайга ХХК Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5014247 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0011 2023-04-21 2026-04-21
гигантикстар Тусгай зөвшөөрөл 5587417 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/005 2023-04-21 2026-04-21
хүчит царс Тусгай зөвшөөрөл 6872093 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/006 2023-04-21 2026-04-21
лэнд инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6851479 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/007 2023-04-21 2026-04-21
яргайзам Тусгай зөвшөөрөл 5730562 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/008 2023-04-21 2026-04-21
ордгеод Тусгай зөвшөөрөл 2581337 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/009 2023-04-21 2026-04-21
геосет Тусгай зөвшөөрөл 2694557 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/010 2023-04-21 2026-04-21
ёлтсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 4261976 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/011 2023-04-21 2026-04-21
кадсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 5102472 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/012 2023-04-21 2026-04-21
налуужим Тусгай зөвшөөрөл 5110378 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/013 2023-04-21 2026-04-21
гранд-инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 5550254 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/014 2023-04-21 2026-04-21
билэгтөгс дэлгэр Тусгай зөвшөөрөл 5678838 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/015 2023-04-21 2026-04-21
касу инженеринг групп Тусгай зөвшөөрөл 5732522 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/016 2023-04-21 2026-04-21
дроникс Тусгай зөвшөөрөл 6063829 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/017 2023-04-21 2026-04-21
үзмон Тусгай зөвшөөрөл 6344631 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/018 2023-04-21 2026-04-21
эс эм стар геойд Тусгай зөвшөөрөл 6518389 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230421/019 2023-04-21 2026-04-21
геомастер Тусгай зөвшөөрөл 2630478 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 14-048/20 2023-04-21 2026-04-21
галгэр Тусгай зөвшөөрөл 5130107 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 18-040/20 2023-04-21 2026-04-21
м эйч и Тусгай зөвшөөрөл 5305926 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 13-038/20 2023-04-21 2026-04-21
спэйшлмоделинг Тусгай зөвшөөрөл 5360021 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 14-037/20 2023-04-21 2026-04-21
анализ мэп про Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6820298 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20230523/001 2023-05-23 2026-05-23
лэнд инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6851479 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230523/002 2023-05-23 2026-05-23
лэндмэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2882582 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20230523/003 2023-05-23 2026-05-23
лэндмэп Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2882582 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230523/003 2023-05-23 2026-05-23
арчи номадс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6021719 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230523/004 2023-05-23 2026-05-23
үзмон Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6344631 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20230523/005 2023-05-23 2026-05-23
газарсервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048205 Газрын нөхөн сэргээлт 2020/0023 2023-05-23 2026-05-23
газарсервис Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2048205 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0023 2023-05-23 2026-05-23
глобус Мэргэжлийн байгууллагын эрх 2579081 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0024 2023-05-23 2026-05-23
ланд маркшейдер Тусгай зөвшөөрөл 6842623 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/001 2023-06-20 2026-06-20
талын чулуун цэг Тусгай зөвшөөрөл 6885993 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/002 2023-06-20 2026-06-20
ред лайн мастер Тусгай зөвшөөрөл 6932762 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/003 2023-06-20 2026-06-20
геосан Тусгай зөвшөөрөл 2070251 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/004 2023-06-20 2026-06-20
Геоботаник ХХК Тусгай зөвшөөрөл 2669935 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/005 2023-06-20 2026-06-20
мэпсүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 2856948 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/006 2023-06-20 2026-06-20
гео радар Тусгай зөвшөөрөл 3638405 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/007 2023-06-20 2026-06-20
төвтүнэлгээ Тусгай зөвшөөрөл 3867889 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/008 2023-06-20 2026-06-20
Боригтэс Тусгай зөвшөөрөл 5128269 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/009 2023-06-20 2026-06-20
далдалай Тусгай зөвшөөрөл 5152445 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/010 2023-06-20 2026-06-20
Гео урбан консалтинг Тусгай зөвшөөрөл 6304788 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/012 2023-06-20 2026-06-20
тод пойнт Тусгай зөвшөөрөл 6438768 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/013 2023-06-20 2026-06-20
мандал ногоон тал Тусгай зөвшөөрөл 6555616 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/014 2023-06-20 2026-06-20
Геокад Тусгай зөвшөөрөл 2686155 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 15-047/20 2023-06-20 2026-06-20
Голденлайн Тусгай зөвшөөрөл 2825864 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 13-052/20 2023-06-20 2026-06-20
жи эн эн эс сурвэеинг Тусгай зөвшөөрөл 6512887 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 16-057/20 2023-06-20 2026-06-20
суфи би эс инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 6895875 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/001 2023-07-07 2026-07-07
БИЗКАД Тусгай зөвшөөрөл 5509297 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/002 2023-07-07 2026-07-07
зурагзүй Тусгай зөвшөөрөл 2119218 Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/003 2023-07-07 2026-07-07
гоулденхеро Тусгай зөвшөөрөл 3613402 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/004 2023-07-07 2026-07-07
дижиталмэппинг Тусгай зөвшөөрөл 5161843 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/005 2023-07-07 2026-07-07
геотэс Тусгай зөвшөөрөл 5740452 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230707/006 2023-07-07 2026-07-07
газрын зураг Тусгай зөвшөөрөл 2817837 Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 16-065/20 2023-07-07 2024-07-07
оюу имиж Тусгай зөвшөөрөл 6543014 Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 14-056/20 2023-07-07 2024-07-07
шанд лэнд ворк Тусгай зөвшөөрөл 3320413 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 44-054/20 2023-08-08 2026-08-08
сэлэнгэтулга Тусгай зөвшөөрөл 3743624 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 43-073/20 2023-08-08 2026-08-08
классиклэнд Тусгай зөвшөөрөл 5340446 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 14-088/20 2023-08-08 2026-08-08
Геосурвэй Тусгай зөвшөөрөл 5437822 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 16-072/20 2023-08-08 2026-08-08
эрхэмгазар Тусгай зөвшөөрөл 5661625 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 17-075/20 2023-08-08 2026-08-08
Цэнтрал сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 6530583 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 16-068/20 2023-08-08 2026-08-08
эс жи повер Тусгай зөвшөөрөл 6149197 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/001 2023-08-08 2026-08-08
аркжис инженеринг Тусгай зөвшөөрөл 3201899 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/002 2023-08-08 2026-08-08
тод координат Тусгай зөвшөөрөл 8352992 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/003 2023-08-08 2026-08-08
очир эрдэнийн тал Тусгай зөвшөөрөл 3373835 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/004 2023-08-08 2026-08-08
теб сүрвэй Тусгай зөвшөөрөл 4198514 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/005 2023-08-08 2026-08-08
шинэкадастр Тусгай зөвшөөрөл 5132436 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/006 2023-08-08 2026-08-08
НБИК Тусгай зөвшөөрөл 5403502 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/007 2023-08-08 2026-08-08
Ворлд ланко Тусгай зөвшөөрөл 6218504 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/008 2023-08-08 2026-08-08
гео фокус Тусгай зөвшөөрөл 6530451 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230808/009 2023-08-08 2026-08-08
лед мэп сэлэнгэ Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6574084 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 2020/0055 2023-08-28 2026-08-28
ЦЭХИ консалтинг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5660831 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/001 2023-08-28 2026-08-28
чамбай хайрхан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3680304 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт 20230828/002 2023-08-28 2026-08-28
чамбай хайрхан Мэргэжлийн байгууллагын эрх 3680304 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/002 2023-08-28 2026-08-28
дээшлэхговь Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5311713 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/003 2023-08-28 2026-08-28
Геосурвэй Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5437822 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/004 2023-08-28 2026-08-28
эрхтгазар инженеринг Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5482674 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/005 2023-08-28 2026-08-28
геодата Мэргэжлийн байгууллагын эрх 5698146 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/006 2023-08-28 2026-08-28
Газар оньс Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6429114 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/007 2023-08-28 2026-08-28
баялаг баян ундарга Мэргэжлийн байгууллагын эрх 6516157 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 20230828/008 2023-08-28 2026-08-28
ообоо Тусгай зөвшөөрөл 6186262 Геодезийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 20230620/011 2023-06-20 2026-06-20
Дээш буцах